Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Organizacje, stowarzyszenia, inne

Placówki us?ugowo-handlowe

Placówki us?ugowo-handlowe

 

 • Apteka, ul. Czes?awa Kanafojskiego 3

             tel. +4889 523-39-10

 • Bank PeKaO SA, ul. Micha?a Oczapowskiego 3

             tel. +4889 524-01-05, fax 524-01-00

 • Bank Gospodarki ?ywno?ciowej, ul. Micha?a Oczapowskiego 10   tel. +4889 522-99-01, 522-99-06 do 09 fax 523-70-76
 • Bar „Na p?tli”

            tel. +4889 523-35-18

 • Bar „U Micha?a”, ul. Micha?a Oczapowskiego 2

             tel. +4889 523-36-71

 • Firma Handlowo-Us?ugowa „Ravioli”, ul. Romana Prawoche?skiego 4,

tel. +4889 523-33-00

 • Klub „Baccalarium”, ul. Romana Prawoche?skiego 4

             tel. +4889 523-38-50

 • Ksi?garnia „?ak”, ul. Micha?a Oczapowskiego 8

            tel./fax +4889 523-37-18

 • Parafia ?w. Franciszka z Asy?u

             tel. +4889 523-39-36

 • Przedszkole Miejskie, ul. Jana Licznerskiego 2

             tel. +4889 523-32-53

 • Sklep Spo?ywczy „Eureka”, ul. Czes?awa Kanafojskiego 6

             tel. +4889 532-94-22 do 23

 • Sklep Spo?ywczy „WW”, ul. Romana Prawoche?skiego 11

             tel. +4889 523-38-62

 • Sklep Warzywniczy – kwiaciarnia, ul. Romana Prawoche?skiego 11B   tel. +4889 523-35-24
 • Urz?d Pocztowy, ul. Jana Heweliusza 8

             tel. +4889 534-94-61 fax 522-73-31

 • Zak?ad Fotograficzny Studio „R”, ul. Romana Prawoche?skiego 7

             tel. +4889 523-48-00

 • Zak?ad Fryzjerski, ul. Romana Prawoche?skiego 2

             tel. +4889 523-44-25

 • Zak?ad Fryzjerski „Ela”, ul. Romana Prawoche?skiego 11B

             tel. +4889 523-44-74

 

informacj? wytworzono:

Biuro Kadr i Spraw Socjalnych

za tre?? odpowiada:

mgr in?. Jerzy Brzóska

data wytworzenia:

02-01-2007 r.

 


Ta strona by?a odwiedzana 850 razy (w tym z UWM 6 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2007-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: Kamil Strzelecki

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa